top of page

Polityka prywatności - polityka danych osobowych, Cookies i innych podobnych technologii

 

Wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane na stronie HIPPER.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkich wytycznych UE mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zakres przetwarzanych danych

 

Na potrzeby świadczenia usług strona HIPPER.pl przetwarza dane osobowe, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies. Powyższe dane są wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych, a adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Do opracowań naszych statystyk wykorzystujemy narzędzia Google Analytics, które
w żaden sposób nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę HIPPER.pl. Nie korzystamy z żadnych narzędzi służących do profilowania osób odwiedzających stronę HIPPER.pl

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych odwiedzających stronę HIPPER.pl jest firma WRI Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach (62-028),
ul. Poznańska 48. NIP: 7773247605, REGON: 361009725, KRS: 0000547919.

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności strony HIPPER.pl i wykorzystania narzędzia Google Maps administratorem danych jest firma Google, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witryny Google można uzyskać pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności strony HIPPER.pl i w postaci wtyczek do Facebooka, administratorem danych jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

Inspektor ochrony danych

 

Administrator danych osobowych strony HIPPER.pl powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych na stronie HIPPER.pl. Naszym inspektorem ochrony danych jest p. Urszula Graetzer (kontakt mailowy: urszula.graetzer@graetzer-legal.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Hiper.pl są przetwarzane, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator danych może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi strony HIPPER.pl, w celach analitycznych i statystycznych, a w przypadku wykorzystania danych kontaktowych zawartych na stronie HIPPER.pl - w celu świadczenia usług, oraz komunikacji z osobami fizycznymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę HIPPER.pl jest przede wszystkim zgoda udzielana przez osobę fizyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi strony HIPPER.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę HIPPER.pl przetwarzane są przez administratora danych przez cały okres świadczenia usługi lub do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody. Okresy te mogą zostać wydłużone wyłącznie w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Administrator danych może przekazywać dane osób odwiedzających stronę wyłącznie zaufanym Partnerom, z którymi zawarto odpowiednie umowy, w tym, gdy to niezbędne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi Partnerami są m.in. zewnętrzny inspektor ochrony danych
i dostawca usług hostingowych.

 

Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

Każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę HIPPER.pl – jeżeli jest to możliwe, ma prawo do uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, np. poprzez zmianę ustawień w przypadku plików Cookies.

Ponadto każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę HIPPER.pl ma prawo skorzystania z możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Konieczność podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże korzystanie z wybranych usług strony HIPPER.pl może wymagać dobrowolnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pliki Cookies

 

Pliki Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez stronę internetową do urządzenia osoby odwiedzającej daną stronę (np. na komputer, smartfon, tablet itp.).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona HIPPER.pl stosuje pliki Cookies. Korzystanie ze strony HIPPER.pl oznacza, że Cookies będą zamieszczane w urządzeniu służącym do przeglądania strony HIPPER.pl (w każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej). Strona HIPPER.pl używa plików Cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb osób odwiedzających,
a także w celach statystycznych.

 

Typy Cookies na stronie HIPPER.pl

 

Strona HIPPER.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 

  • wydajnościowe (czyli takie, które zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez osoby odwiedzające),

  • funkcjonalne (czyli takie, które zapisują ustawienia osób odwiedzający stronę, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

- cookies google-analytics.com – służące do prowadzenia statystyk dla

- cookies sesyjne – przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli do momentu jej zamknięcia.

 

Serwisy obce

 

Serwisy obce, z których może skorzystać osoba odwiedzająca stronę HIPPER.pl, mogą używać także innych plików Cookies niż wymienione w Polityce Prywatności strony HIPPER.pl. Przed przejściem do serwisu obcego należy dokładnie zapoznać się z informacją o plikach Cookies zawartych w serwisie obcym, ponieważ mogą znajdować się w nim np. typy plików umożliwiających logowanie się, dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom osób odwiedzających stronę, profilowanie itp.

 

Zmiana ustawień przeglądarki

 

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu Cookies z poziomu ustawień przeglądarki, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu Cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę. Należy jednak zwrócić uwagę, na fakt, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych, które je stosują.

 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

 

  • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

  • Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

  • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

  • Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

  • Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 07.04.2021r.

bottom of page