top of page

Konkurs Mikołajkowy
"HIPPER ŚWIĘTY MIKOŁAJ"
Regulamin

I. Organizator

 

WRI Sp. z o.o.

ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy

NIP: 7773247605

 

II. Cel konkursu

 

 • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu.

 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

 

III. Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci do 10 lat.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej naszej ilustracji przedstawiającej HIPPER Mikołaja (format pracy A4) do pobrania ze strony https://www.hipper-sklepy.pl/konkurs-mikolajkowy lub do odebrania w Punkcie Obsługi Klienta w każdym markecie HIPPER.pl.

 • Pracę należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym wraz z podaniem imienia i wieku dziecka oraz adresu marketu HIPPER.pl, w którym będzie możliwy odbiór upominku świątecznego. W przypadku udziału większej liczby dzieci, prace należy zgłaszać w osobnych komentarzach.

 • Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej.

 • Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub wysłane po terminie nie będą oceniane.

 • Prace należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 09.12.2023r. (włącznie).

 

V. Upominki świąteczne

 

Komisja powołana przez organizatora oceni prace i przyzna uczestnikom upominki świąteczne. Wybrane przez komisję prace dostaną odpowiedź pod komentarzem z pracą z informacją o wygranej do 13.12.2023 r. do godz. 16:00. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają upominki świąteczne w dniu 22.12.2023 r. o godz. 18.00 we wszystkich marketach HIPPER.pl.

 

VI. Uwagi końcowe

 

 • Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2023 roku i trwa do 9 grudnia 2023 r.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac laureatów konkursu na stronie HIPPER.pl na portalu Facebook.  

 • Rodzic lub opiekun prawny, dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na udział swojego dziecka oraz publikację jego pracy w celu wyłonienia nagrodzonych prac.

 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

bottom of page