top of page

Konkurs Mikołajkowy
"HIPPER ŚWIĘTY MIKOŁAJ"
Regulamin

I. Organizator

 

WRI Sp. z o.o.

ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy

NIP: 7773247605

 

II. Cel konkursu

 

 • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu.

 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

 

III. Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci do 10 lat.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej naszej ilustracji przedstawiającej HIPPER Mikołaja (format pracy A4) do pobrania z postu konkursowego lub do odebrania w Punkcie Obsługi Klienta w każdym markecie HIPPER.pl.

 • Prace należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym wraz z podaniem adresu marketu HIPPER.pl, w którym będzie możliwy odbiór upominku świątecznego.

 • Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej.

 • Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub wysłane po terminie nie będą oceniane.

 • Prace należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 12.12.2022r.

 

V. Upominki świąteczne

 

Komisja powołana przez organizatora oceni prace i przyzna uczestnikom 300 upominków świątecznych. Wybrane przez komisję prace dostaną odpowiedź pod pracą z informacją dotyczącą wygranej. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają upominki świąteczne w dniu 15.12.2022 r. o godz. 18.00 we wszystkich marketach HIPPER.pl.

 

VI. Uwagi końcowe

 

 • Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2022 roku i trwa do 12 grudnia 2022 r.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac laureatów konkursu na stronie HIPPER.pl na portalu Facebook.  

 • Rodzic lub opiekun prawny, dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na udział swojego dziecka oraz publikację jego pracy w celu wyłonienia nagrodzonych prac.

 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

bottom of page