top of page

Regulamin Konkursu Wielkanocnego HIPPER.pl 

I. Organizator 

WRI Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 48 

62-028 Koziegłowy 

NIP: 7773247605 

 

II. Cel konkursu

  • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu oraz umacnianie wiedzy nt. tradycji związanych z Wielkanocą. 

  • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

  • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

  

III. Uczestnicy 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci do 10 lat. 

 

IV. Warunki uczestnictwa

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko jednej pracy plastycznej przy użyciu wybranej ilustracji przedstawiającej rodzinę Hipperów podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych (format pracy A4). Grafikę można pobrać z postu konkursowego, strony konkursowej https://www.hipper-sklepy.pl/konkurs-wielkanocny  lub odebrać w Punkcie Obsługi Klienta w dowolnym markecie HIPPER.pl. 

Prace należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym oraz podać adres marketu HIPPER.pl, w którym będzie możliwy odbiór upominku wielkanocnego. Komentarze z gotową pracą można umieszczać pod postem do 26.03.2023 r. 

Praca powinna być wykonana przez dziecko własnoręczne dowolną techniką plastyczną.

Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub wysłane po terminie nie będą oceniane. 

V. Upominki wielkanocne 

Komisja powołana przez organizatora oceni prace i przyzna uczestnikom 300 upominków wielkanocnych. Wybrane przez komisję prace dostaną odpowiedź pod pracą z informacją o wygranej. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają upominki w dniu 07.04.2023 r o godz. 18.00 we wszystkich marketach HIPPER.pl. 

  

VI. Uwagi końcowe

  • Konkurs rozpoczyna się 22.03 i trwa do 26.03.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.03.2023 r., a wręczenie upominków 07.04.2023 r. 

  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac laureatów konkursu na stronie HIPPER.pl na portalu Facebook.  

  • Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na udział swojego dziecka oraz publikację jego pracy w celu wyłonienia nagrodzonych prac. 

  • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.   

bottom of page