top of page

 

Regulamin akcji

KTO WYGRA MECZ? POLSKA – FRANCJA

 

Regulamin określa czas trwania, miejsce, warunki oraz zasady akcji „KTO WYGRA MECZ? POLSKA – FRANCJA”.

Organizator

Organizatorem akcji jest WRI Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 62-028 Koziegłowy, NIP 7773247605, zwany dalej ,,Organizatorem’’.​

Czas trwania akcji

Akcja „KTO WYGRA MECZ? POLSKA – FRANCJA” obowiązuje od momentu ogłoszenia na portalu Facebook posta informującego o rozpoczęciu zabawy do 25 czerwca 2024 roku do godziny 18:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca do godziny 12:00. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem portalu Facebook.

Miejsce obowiązywania akcji

Akcja przeprowadzana jest na portalu Facebook w postach informujących o zabawie na fanpage’ach należących do marki HIPPER.pl:

 1. HIPPER.pl

 2. HIPPER.pl Barczewo

 3. HIPPER.pl Bogatynia

 4. HIPPER.pl Biłgoraj

 5. HIPPER.pl Jastrowie

 6. HIPPER.pl Zambrów

 7. HIPPER.pl Przasnysz

 8. HIPPER.pl Iława

 9. HIPPER.pl Jawor.

Warunki udziału w zabawie

 1. Wydarzenie skierowane jest do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej ,,Uczestnikiem’’ lub ,,Uczestnikami’’.

 2. Uczestnicy w czasie trwania zabawy typują w komentarzach wyniki meczu Polska – Francja.

 3. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz typujący liczbę goli dla każdej drużyny do godziny 18:00 (godzina rozpoczęcia meczu) 25 czerwca.

 4. Uczestnik może wziąć udział w zabawie tylko na jednym fanpage'u wymienionym w części "Miejsce obowiązywania akcji".

 5. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę podczas rozpatrywania wyników zabawy.

Nagroda

 1. Nagrodą w akcji „KTO WYGRA MECZ? POLSKA – FRANCJA” jest 45 kart podarunkowych o wartości 100 zł, po 5 kart na każdy fanpage wymieniony w części „Miejsce obowiązywania akcji”.

 2. Karty podarunkowe można wykorzystać na zakupy w marketach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym sieci HIPPER.pl.

 3. Nagrody zdobywają Uczestnicy, którzy jako pierwsi wskażą prawidłowy wynik meczu osiągnięty do końca regulaminowego czasu gry.

 4. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomościach prywatnych na portalu Facebook.

 5. Nagrody będą gotowe do odbioru w marketach HIPPER.pl od 27 czerwca i ważne do 26 czerwca 2025 roku.

 6. Nagrody za udział w zabawie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie: https://www.hipper-sklepy.pl/regulamin-kto-wygra-mecz-polska-francja

 2. Organizator zabawy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

bottom of page